Střelnice

Příprava ( střelby) a samotné zkoušky probíhají většinou na střelnici v Dubicku a to doslova v malebném a komorním přírodním prostředí. Dojezdové vzdálenosti jsou v rámci většiny Olomouckého kraje příjemné:

Olomouc 40 km, 35 min / Šumperk 23 km, 25 min / Uničov 19 km, 23 min / Mohelnice 8 km, 12 min / Šternberk 34 km, 40 min / Prostějov 50 km, 43 min

Někdy jsou podle skladby uchazečů či termínů zkoušky (dostupnosti střelnic) i na střelnici Českého střeleckého svazu ZÁBŘEH ( opět dobrá dostupnost) a v Šumperku ( minimálně).

STŘELNICE DUBICKO            STŘELNICE ZÁBŘEH

 

Většina účastníků přípravy a zkoušek je z Olomouce, Mohelnice, Uničova, Zábřehu, Šumperku či Šternberka. Díky našemu dobrému jménu k nám přicházejí ale i žadatelé ze vzdálenějších koutů kraje – Jeseníku, Prostějova, Hranic… Vzhledem k zákonu mohou v našem kraji podat žádost jen ti, co zde mají místo pobytu. Policie může ( ale NEMUSÍ) umožnit přeložku do našeho kraje těm, kteří mají nějaký rozumný důvod – v jiném kraji bydlí formálně apod.

Vlastní termíny zkoušek stanovuje policie ČR. Stejně tak zařazení na termín zkoušky uchazeče o ZP stanovuje PČR ( při stanovení termínu většinou rozumně  přihlédne k časovým možnostem uchazeče).

Tak jako ve videu z naší soutěže ( ne v Dubicku), které se účastnila většina absolventů zkoušek u nás se v přípravě střílet nenaučíte, ale máte nakročeno …