Příprava na zkoušku

Ne, takto příprava na zkoušku u nás bohužel neprobíhá 🙁

Provádíme přípravný kurz na zkoušku odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz již mnoho let a na jeho konci byly stovky úspěšných žadatelů.

Kurz je koncipován tak, abychom pokud možno šetřili váš čas, ale na druhou stranu nic nezanedbali. Pokud bychom cítili, že plánovaný čas na vaši přípravu není dostatečný, raději vám to řekneme, než byste šli na zkoušku nepřipraveni a ochotně s vámi nacvičíme i něco navíc zdarma ( samozřejmě v případě ostrých střeleb náboje navíc už něco stojí).

Kurz je rozdělen standardně do dvou částí, jejichž náplní je:

 

I. část přípravy – doba trvání cca. 3,5 hodiny

 • vyplníme spolu přihlášku, abyste si správně zvolili skupiny zbrojních průkazů ( přihlášku můžeme za Vás podat na základě plné moci na PČR)
 • probereme zásady bezpečné manipulace se zbraněmi ( součást zkoušky)
 • dozvíte se vše o průběhu zkoušku s důrazem na co si dát pozor a jak se dále připravovat zejména na testy
 • uděláme si základní seznámení s legislativou s důrazem na praktické věci ( povinnosti držitele ZP…), probereme krajní nouzi a nutnou obranu
 • probereme nauku o zbraních, pokud možno co nejvíce názorně – ukážeme si většinu zbraní, jejich funkci, ovládací prvky, ukážeme si různé střelivo s cílem zejména porozumět kategoriím zbraní
 • vrhneme se na nácvik manipulace se zbraní v rozsahu potřebném pro zkoušku
 • vysvětlíme si možné závady a postup při střelbě
 • domluvíme se na pokračování = ostrých střelbách a opakování

II. část přípravy – doba trvání cca. 2 hodiny

 • sejdeme se na střelnici a seznámíme se s provozním řádem střelnice v potřebném rozsahu
 • zopakujeme si vše co se týká bezpečnosti, možných závad a postupu při jejich odstraňování
 • nacvičíme střelbu z krátkých zbraní ( pro A, B,D,E min.7 x 5 ran, což by mělo být dostačující). V rámci tohoto  můžete vyzkoušet zdarma Glock 19, CZ P10C / SC, Spriengfield/ HS XDM, SHADOW2, CZ75 TS ORANGE.  NÁŠ TIP – pokud začínáte, je lepší cvičit pouze zbraně, co budou na zkoušce… 
 • pro lovecké účely – sk.C nacvičíme střelbu i z dlouhých zbraní – dlouhé kulové zbraně (do 3 x 5 ran), dlouhá broková zbraň 2 – 4 rány
 • nasimulujeme si a tím také připomeneme závady a jejich odstraňování
 • zopakujeme si manipulaci pro účel zkoušky ( kontrola – tu samozřejmě budeme provádět i v průběhu střeleb…, sborka, rozborka)

CENA KURZU JE MOMENTÁLNĚ:

 • skupiny A,B,D,E  – 2.200 Kč
 • pouze skupina C – 1.600 Kč
 • všechny skupiny ZP ( A,B,C,D,E) 2.400 Kč

Což obsahuje školné, instruktora, zapůjčení zbraní, střelivo v rozsahu potřebném por zvládnutí střelby ( u 95% lidí), vstup na střelnici, zapůjčení ELEKTRONICKÉ ochrany sluchu a zraku, terče.

ZBRANĚ – při výcviku používáme kvalitní a nové zbraně ( P10C, CZ75, GLOCK 19, CZ 457 atd.). Pro účastníky přípravy s dominantní levou rukou je samozřejmě k dispozici i uzpůsobená zbraň.

Kurz v tomto základním rozsahu by měl být postačující k tomu, abyste po důkladném samostudiu testových otázek zkoušku úspěšně složili.

Příprava probíhá po skupinách od 4( ideálně) do 8-mi lidí max současně  (teorie),  střelby pak max 4 lidé. Termíny na přípravu jsou stanovovány adekvátně před termínem zkoušky ( cca. 4-5 týdny). Termínů pro I. a II. část je k dispozici více, abyste si mohli vybrat. O termínech přípravy i zkoušek zájemce informujeme.