Příprava na zkoušku

Ne, takto příprava na zkoušku u nás bohužel neprobíhá 🙁

Provádíme přípravný kurz na zkoušku odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz již několik let a na jeho konci byly stovky úspěšných žadatelů.

Kurz je koncipován tak, abychom pokud možno šetřili váš čas, ale na druhou stranu nic nezanedbali. Pokud bychom cítili, že plánovaný čas na vaši přípravu není dostatečný, raději vám to řekneme, než byste šli na zkoušku nepřipraveni a ochotně s vámi nacvičíme i něco navíc zdarma ( samozřejmě v případě ostrých střeleb to již něco navíc stojí).

Kurz je rozdělen standardně do dvou částí, jejichž náplní je:

I. část přípravy – doba trvání cca. 3 – 3,5 hodiny

 • vyplníme spolu přihlášku, abyste si správně zvolili skupiny zbrojních průkazů
 • řekneme si něco k bezpečnosti
 • dozvíte se vše o průběhu zkoušku s důrazem na co si dát pozor a jak se dále připravovat
 • uděláme si základní seznámení s legislativou s důrazem na praktické věci ( povinnosti držitele ZP…), probereme krajní nouzi a nutnou obranu
 • probereme nauku o zbraních, pokud možno co nejvíce názorně – ukážeme si většinu zbraní, jejich funkci, ovládací prvky, ukážeme si různé střelivo
 • vrhneme se na nácvik manipulace se zbraní v rozsahu potřebném pro zkoušku
 • vysvětlíme si možné závady a postup při střelbě
 • domluvíme se na pokračování = ostrých střelbách a opakování

II. část přípravy – doba trvání cca. 1-2 hodiny

 • seznámíme se s provozním řádem střelnice
 • sejdeme se na střelnici a zopakujeme si vše co se týká bezpečnosti, možných závad a postupu při jejich odstraňování
 • nacvičíme střelbu z krátkých zbraní ( pro A, B,D,E 4 x 5 ran, což by mělo být dostačující). V rámci tohoto  můžete vyzkoušet Glock 19, CZ P10C / SC, Spriengfield/ HS XDM, SHADOW2, CZ SCORPION EVO 3
 • pro lovecké účely – sk.C nacvičíme střelbu i z dlouhých zbraní – dlouhé kulové zbraně (3 x 5 ran), dlouhá broková zbraň 2 – 4 rány
 • když už jste na střelnici a máte zaplacen vstup ( v rámci přípravy), tak je možno se domluvit a vyzkoušet si i další zbraně ( velkorážní revolver 357 MAGNUM, western revolver historického kalibru 45 COLT, sportovní pistoli CZ 75 Tactical Sport, samo-nabíjecí pušku CZ 858 ( Sa.58), COLT 1911 cla. 45 A.C.P. a další. Samozřejmě prioritní je zvládnout věci na zkoušku.
 • zopakujeme si manipulaci pro účel zkoušky ( kontrola – tu samozřejmě budeme provádět i v průběhu střeleb, sborka, rozborka)

CENA KURZU JE MOMENTÁLNĚ 1.900 Kč, což obsahuje instruktora, zapůjčení zbraní, střelivo v rozsahu potřebném por zvládnutí střelby ( u 95% lidí), vstup na střelnici, zapůjčení ELEKTRONICKÉ ochrany sluchu a zraku, terče. Kurz v tomto základním rozsahu by měl být postačující k tomu, abyste po důkladném samostudiu testových otázek zkoušku úspěšně složili.

Příprava probíhá po skupinách od 3 do 5-ti lidí současně (na střelby je snaha vytvářet skupiny menší). Termíny na přípravu jsou stanovovány adekvátně před termínem zkoušky ( cca. 3-4 týdny). Termínů pro I. a II. část je k dispozici více, abyste si mohli vybrat. O termínech přípravy i zkoušek zájemce informujeme.

VÝHODY PŘÍPRAVY U NÁS:

 • velmi přátelský a osobní přístup
 • stejné zbraně jako na přípravě budete mít i na zkoušce
 • naučíte se i něco navíc