Přípravný kurz

strelbaPro zájemce o zbrojní průkaz nabízíme přípravné kurzy žadatelů o ZP. Pomůžeme s vyplněním přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti, seznámíme Vás s průběhem vlastních zkoušek, zkonzultujeme, zda splňujete předběžně zákonné předpoklady pro získání ZP. Vlastní příprava je rozložena do tří lekcí ( z nichž se I. a II. spojujeme do jednoho dne). Seznámíte se s legislativou, běžnou praxí, naukou o zbraních a zdravovědou. V klidu zvládnete manipulaci se zbraní v rozsahu potřebném pro zkoušku – to je kontrola zbraně, rozborka, sborka a také postupem při vlastní střelbě či závadách. Po celou dobu budeme dbát zejména na vytváření správných návyků pro bezpečnou manipulaci se zbraní a bezpečnost střelby. V poslední třetí lekci vše zopakujeme, seznámíme se s provozním řádem střelnice a zvládneme střelbu v rozsahu potřebném pro zkoušku dle jednotlivých kategorií ZP. Příprava plynule navazuje na vlastní zkoušky ( váš termín zkoušky), takže jdete na zkoušku a vše máte v živé paměti.

Možnost individuální přípravy

 

 

 

OSNOVA PŘÍPRAVNÉHO KURZU

 

TEORIE A NÁCVIK UČEBNA ( I. a II. část)

 • vyplnění přihlášek na zkoušku, vysvětlení praktických rozdílů mezi skupinami ZP ( my pomůžeme s výběrem skupin, protože po podání přihlášky se skupiny již nemění)
 • vše o průběhu zkoušky
 • úvod do legislativy s ohledem na praktickou stránku věci (zákony, nabytí zbraně, převody, nákup zbraně, uložení zbraní atd.)
 • nutná obrana a krajní nouze
 • zásady bezpečnosti
 • nauka o zbraních a střelivu ( praktická ukázka a popis funkce hlavních druhů zbraní a střeliva)
 • postup při střelbě a závady
 • nácvik manipulace v rozsahu požadovaném při zkoušce

PRAKTICKÁ ČÁST ( III. část)

 • seznámení s provozním řádem střelnice, opakování zásad bezpečné manipulace
 • střelba z minimálně 4 druhů zbraní ( revolver, pistole, kulovnice opakovací, brokovnice) v rozsahu potřebném pro zkoušku a nebo více typů zbraní. Střelba malorážním i velkorážním střelivem
 • opakování manipulace – kontrola, rozborka, sborka

MOŽNOST ZDARMA ZOPAKOVAT BEZPEČNOU MANIPULACI

 • Pokud cítíte potřebu si ještě těsně před zkouškou zopakovat bezpečnou manipulaci či něco prokonzultovat, máte takovou možnost  dva dny před jejím vykonáním a to zdarma.

Absolvent přípravného kurzu by měl bez problému zvládnout praktickou část zkoušky a samozřejmě po důkladném samostudiu také teoretickou část zkoušky- test. Současně by měl získat základní návyky chování na střelnici včetně dovednosti ovládat a s střílet z běžných zbraní.

Základní cena  kurzu 1.400 Kč včetně vstupu na střelnici, zapůjčení zbraní, výuky a střeliva ( 22LR, 9 mm LUGER (45ACP), 12×70). 

vysledkyKurz je organizován tak, aby navazoval na vykonání zkoušky. Teoretická výuka probíhá v Zábřeze nebo na střelnici v Dubicku, zkoušky na střelnici v Dubicku. Máme i termíny pro Šumperk.

Cílem kurzu je zvládnutí zkoušky, ale zejména získání základních bezpečných návyků pro začínající střelce.

Vlastní termíny zkoušek stanovuje policie ČR. Stejně tak zařazení na termín zkoušky uchazeče o ZP stanovuje PČR ( při stanovení termínu může přihlédnout k časovým možnostem uchazeče).