O zbrojním průkazu

V dnešní době není vlastnictví zbraně ničím výjimečným. Mnoho lidí chce vlastnit zbraně z mnoha důvodů – obdivuje je po technické či historické stránce, chce se věnovat střeleckým sportům, myslivosti a lovu. Samozřejmě zbraň může sloužit i k ochraně života, zdraví či majetku ( což si žádný střelec nepřeje nikdy vyzkoušet).

Proto, abyste mohli vlastnit zbraně je potřeba splnit zákonné povinnosti a získat zbrojní průkaz. Těch povinností na nás zákon klade několik, z nichž patrně nejobtížnější je úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro zbrojní průkaz.

Na druhou stranu, pokud zbrojní průkaz získáte, můžete se naplno věnovat svému novému koníčku a vlastnit mnoho různých zbraní ( a samozřejmě si s nimi i zastřílet). Česká republika patří mezi nejpřívětivější státy na světě pro majitele ZP a legálních zbraní.

Zákonné podmínky pro získání zbrojního průkazu stanovené zákonem 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu a jsou to:

  • trvalý pobyt na území ČR
  • způsobilost k právním úkonům
  • předepsaný věk ( 21 let – sk. A,D,E,F, 18 let pro sk. B,C. Výjimky B od 15 let, C od 16, D od 18)
  • zdravotní způsobilost ( praktický lékař, lékař zaměstnavatele, stanoveno vyhláškou 493/2002 Sb.)
  • bezúhonnost a spolehlivost ( definuje zákon 119/2002, ověřuje policie až při žádosti o vydání ZP= nedokládáte výpisy z rejstříku trestů, přestupků)
  • odborná způsobilost – prokazuje se zkouškou