Formuláře zbraně

Nejběžněji používané aktuální formuláře v oblasti zbraní:

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro zbrojní průkaz

02 Posudek zdravotní způsobilosti A-E vzor

Žádost o vydání zbrojního průkazu

Žádost o nákupní povolení zbraň kategorie B

Žádost o udělení výjimky na zbraň nebo střelivo kat A-I

Žádost o uděleni výjimky pro nadlimitní zásobníky

Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně – ŠEDIVÁK

Ohlášení nabytí zbraně nebo převodu zbraně kategorie_C-I/a>

Správní poplatky – kolky pro jednotlivé žádosti:

  • Přihláška ke zkoušce – 100 Kč
  • Žádost o vydání ZP – za každou jednu skupinu ZP 700 Kč ( všechny skupiny 3.500,- Kč)
  • Žádost o nákupní povolení – 200 Kč osobně, prostřednictvím datové schránky apod. 0 Kč
  • Registrace zbraně 300 Kč ( člen sportovního či loveckého spolku 100 Kč)

Vše naleznete přehledně také zde:

Ministerstvo vnitra také mění tvář / logo / Font